Axminster хивс

  • Axminster Carpet

    Axminster хивс

    Axminster хивс нь тохируулгатай нэхмэл нягтрал, чөлөөтэй өөрчилсөн загвар, өнгөт суурилсан зочид буудлын байгууламжийг ашиглах хамгийн түгээмэл хивсний нэг юм.