Яаралтай шалгах хурдан зам

Яаралтай шалгах хурдан зам

Хувьцаа болон хувьцааны бус аль алиных нь үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын бүрэн төлөвлөгөөний ачаар бид хүчин чадал үйлчлүүлэгчдийн яаралтай лавлагаа авахын тулд хурдан зам тавих.