Цэцэг

  • Flower

    Цэцэг

    1. Цэцгийн цувралыг ихэвчлэн хуримын танхим эсвэл хуримын өрөөнд ашигладаг бөгөөд энэ нь охидын өрөөнд маш тохиромжтой байдаг.

    2. Ихэвчлэн бүрэлдэхүүн хэсэг нь NZ ноос эсвэл NZ ноос, Nylon юм.