Хүргэлтийн захиалга

Хүргэлтийн захиалга

Үйлдвэрлэл дуусах дөхөж байхад манай нийлүүлэлтийн менежер логистикийн мэргэжилтэнд баглаа боодлын талаархи мэдээллийг санал болгоно.

Манай логистикийн мэргэжилтэн нь борлуулалтын баг эсвэл үйлчлүүлэгчдэд хүргэх зардал, цаг хугацаа, 2 эсвэл 3 сонголтыг шалгаж, зөвлөгөө өгөх болно.

Бид үйлчлүүлэгчдээс баталгаа авсны дараа хамгийн анхны ачааг захиалах болно.