Дизайн хийх

Бидэнд Photoshop болон AutoCAD програмуудыг чадварлаг ажиллуулж чаддаг маш мэргэжлийн, туршлагатай дизайны баг бий.

--- Бид анхны дизайны үзэл баримтлал эсвэл хивсний зураг дээр үндэслэсэн нарийн уран бүтээлийг боловсруулаад зогсохгүй таны шаардлагад нийцсэн загварыг санал болгож чадна.

Designing

--- Бид бодит дүр зураг дээрх хивсний эффектийг дуурайхын тулд 2D эсвэл 3D хэтийн төлөв гаргах боломжтой.

Designing1

--- Бид яг нарийн тоо хэмжээ, хаягдал, нэгдэх байрлалыг харуулахын тулд маш нарийн оёдлын диаграмыг хийж болох бөгөөд энэ нь төсвийг хянахад тустай бөгөөд эцсийн суурилуулалтанд хэрэгтэй болно.

Designing2