Дээж авах

Дээж авах

Хивсний хавтан, SPC цуврал гэх мэт хувьцааны хувьд бүх хавтасыг шинэ үйлчлүүлэгчдэд үнэ төлбөргүй санал болгож, компани тус бүрт нэг багц өгөх боломжтой. Хэрэв төслүүдийг ашиглах бол бид бүрэн хэмжээний дээж өгөх боломжтой бөгөөд захиалгат дээж хийх боломжтой.

Axminster хивс, гар хивсэнцэр гэх мэт бэлэн бус зүйлсийн хувьд бид чанарын дээжийг санал болгож, захиалагчийн шаардлагын дагуу захиалгат дээж хийх боломжтой.