Чанарын шалгалт

Чанарын шалгалт

Төгс бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчиддээ санал болгохын тулд бид хувьцааны болон хувьцааны бус аль алиных нь чанарын гурвалсан хяналтыг хийдэг.
1. PQC: Үйлдвэрлэлийн явцад үйл явцын чанарын хяналт
2. IQC: Үйлдвэрлэсний дараа орж ирж буй чанарын хяналт
3. OQC: Ачаалахаас өмнө гарах чанарын хяналт