Орчин үеийн

  • Modern

    Орчин үеийн

    1. YDQ бол орчин үеийн, сонгодог, YRX бол орчин үеийн, хийсвэр юм.

    2. Ноос, хулс эсвэл ноос, наалдамхай хольцтой бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг маш тансаг, өнгөлөг болгохын тулд энэ цувралыг ашиглахыг зөвлөж байна.