Сайт/Кад хэмжилт

Сайт/Кад хэмжилт

AutoCAD програм хангамжийн чиглэлээр мэргэшсэн манай судалгааны багийн туршлагын ачаар бид үйлчлүүлэгчийн CAD зураг дээрх төсөв, үнийн саналын ойролцоо хэмжээг тооцоолж, үйлдвэрлэлийн талбайн хэмжээг нарийвчлан хэмжих боломжтой болно.