Үйлдвэрлэлийн зам

Үйлдвэрлэлийн зам

Үйлчлүүлэгчээс захиалгын зөвшөөрлийг авсны дараа манай хангамжийн менежер үйлдвэрлэлийн хэлтэст үйлдвэрлэлийн заавар өгөх бөгөөд үйлдвэрлэлийн явцыг бүхэлд нь хянаж, үйлчлүүлэгчийнхээ захиалгаар хийсэн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх болно.

Үйлдвэрлэлд гарсан аливаа бэрхшээл, саатлын талаар бид үйлчлүүлэгчиддээ мэдээлж, өөр хувилбар, шийдлийн талаар зөвлөгөө өгөх болно.