SPC PLANK -ийн хувьцааны өнгийг шинэчлэх

Харилцагчаа илүү сайн дэмжих, хувьцааг жигд ажиллуулахын тулд JFLOOR брэндийн SPC банзны өнгөний цуглуулгыг дараах байдлаар сайжруулж байна.

SCL817, SCL052, SCL008, SCL041, цуцлагдсан
SCL315, SCL275, SCL330, SCL023, SCL367, шинээр нэмэгдсэн

Үүний зэрэгцээ, бид дэвсэх, T-profile, Flat End таг зэрэг SPC винил дагалдах хэрэгслийн нөөцийг хадгалах болно.

ed04dd96 a9c975db

T-profile Flat End-cap Skirting


Бичлэгийн цаг: 20-20 оны 7-р сар